Posiadasz nieruchomość i potrzebujesz pomocy
w zarządzaniu?

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Firma SETBAU zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, usługowymi oraz nieruchomościami komercyjnymi.  Z uwagi na fakt, iż zarządzanie  wymaga fachowej wiedzy. Firma SETBAU posiada profesjonalny zespół ludzi dzięki, któremu na przestrzeni lat staliśmy się cenionym Zarządcą nieruchomości na lokalnym rynku.

services-tabs-139154408

We współpracy z Właścicielami lokali oraz Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych realizujemy wszelkie zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

Oferujemy pomoc w zakresie:

 1. Administrowanie nieruchomości:
 • utrzymanie należytego porządku na części wspólnej nieruchomości;
 • negocjowanie korzystnych warunków umów zawieranych z dostawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, zimnej wody, wywóz nieczystości;
 • organizowanie rocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • praca nad uchwałami, regulaminami oraz statutami;
 • rozwiązywanie bieżących problemów mieszkańców i poprawianie komfortu życia w budynku Wspólnoty;
 • przechowywanie dokumentacji wspólnotowej;
 1. Obsługa finansowa nieruchomości:
 • prowadzenie bieżącej księgowości przy użyciu specjalistycznych programów;
 • założenie i prowadzenie rachunku bankowego dla Wspólnoty;
 • sporządzanie  rocznych planów gospodarczych;
 • bieżąca windykacja należności na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • rozliczenie zaliczek eksploatacyjnych za rok poprzedni przed rocznym zebraniem Wspólnoty;
 • przechowywanie dokumentacji księgowo-finansowej oraz udostępnianie jej w miarę potrzeb;
 • bieżąca informacja na temat zmian w opłatach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów funduszu remontowego i  podejmowanie stosownych uchwał w tym zakresie;
 • rozliczanie Właścicieli lokali z bieżących kosztów ponoszonych przez Wspólnotę.
 1. Zlecanie dodatkowej obsługi prawnej w razie potrzeb:
 • fachowa pomoc prawna w rozwiązywaniu problemów Wspólnoty;
 • egzekwowaniem uprawnień Właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi w częściach wspólnych;
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;
 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej oraz sądami powszechnymi na zlecenie po upoważnieniu.

Techniczne utrzymanie nieruchomości
i konserwacja

Firma Setbau zapewnia techniczne utrzymanie nieruchomości. Jest to usługa umożliwiająca utrzymanie należytej sprawności użytkowej obiektu budowlanego. Sprawne techniczne utrzymanie nieruchomości zapewnia systematyczny rozwój wraz z dostosowaniem do ciągle zmieniających się warunków technologicznych.

Obsługa instalacji realizowana jest przez zespół wyspecjalizowanych pracowników
z wieloletnim doświadczeniem. Instalacje i urządzenia specjalistyczne, obsługiwane są przez serwisy dostawców lub producentów przez co zapewniamy prawidłowy przebieg eksploatacji infrastruktury obiektu. Szczegółowy harmonogram obsługi i okresowych przeglądów jest przygotowany po przejęciu obiektu i pełnym zapoznaniu się z dokumentacją techniczno-ruchową oraz stanem technicznym urządzeń i instalacji.

Techniczne utrzymanie nieruchomości to również:

 • optymalizacja kosztów zużycia energii;
 • modernizacja infrastruktury;
 • pomoc w przeprowadzaniu bieżących konserwacji budynków, ewidencja prac konserwatorskich;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • nadzór nad realizacją remontów na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • pomoc w realizacji nowych inwestycji;
 • wybór najkorzystniejszych ofert przy współpracy z Zarządem Wspólnoty, negocjowanie cen oraz warunków umów;
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych;
 • nadzór techniczny nad obsługą budynku.

Sprzątanie obiektów

Firma Setbau oferuje profesjonalne utrzymanie czystości wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów wspólnot mieszkaniowych i innych systemem własnym lub zleconym. Dobre wyposażenie firmy pozwala na profesjonalne wykonywanie naszych usług.

Przykładowy zakres wykonywanych czynności:

Czynności do wykonania wewnątrz budynku:

 • codzienne zamiatanie, zbieranie, odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń budynku,
 • bieżące zmywanie parapetów, tablic,
 • mycie klatek schodowych, korytarzy i kabin wind,
 • mycie parteru, wejścia do budynku,
 • mycie lamperii, balustrad, grzejników,
 • mycie okien i drzwi,
 • mycie szyb w bramach wejściowych,
 • wykonywanie dezynfekcji, deratyzacji według potrzeb wiat śmietnikowych oraz pomieszczeń wspólnego użytku.

Czynności do wykonania poza budynkiem:

 • zamiatanie chodników i jezdni osiedlowych,
 • opróżnianie koszy na śmieci,
 • usuwanie śliskości i gołoledzi przy użyciu piasku, soli, chlorku  sodu
 • pryzmowanie śniegu z chodników, jezdni osiedlowych i parkingów,
 • pielęgnowanie zieleńców, kwietników i krzewów, a w tym
 • usuwanie śmieci z trawników,
 • usuwanie trawy z chodników i opasek wokół budynku,
 • koszenie trawy wokół budynku,
 • przycinanie żywopłotów.

Prz